Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

2667 918a 500
"I to jest samotność: że wszystkich chuj interesuje, co się z tobą tak naprawdę dzieje. Jesteś, jest w porządku, nie ma cię, też jest w porządku. Samotność jest wtedy, jak wychodzisz z roboty, bo w końcu musisz wyjść, i zastanawiasz się, w którym kierunku iść.(...) nie wiesz gdzie, wszędzie tak samo dobry kierunek. Bo wszędzie tak samo chuj cię czeka."
- Patryk Vega 'Złe psy. W imię zasad'
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakrzysk krzysk
6093 07c9 500

stoicmike:

Who makes the rules? Who must obey them?

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapuszka puszka
2776 6832
Reposted fromtfu tfu viatinex tinex
8237 8fe8 500

blackieloveless:

Soviet Space Dog Laika - Cigarette Pack

Russia, 1950s
Reposted fromfasel fasel viatinex tinex

December 02 2016

Reposted fromlaitcondense laitcondense viatfu tfu
5593 dc00
Reposted fromagatczi agatczi via666th 666th
*repost if
Reposted fromtfu tfu viamegustonanista megustonanista
1699 b069

feedmyaddictionnow:

kingofwesteros:

Publicity done right in an anti-rape campaign: double-page spread, pages glued to one another. After the reader forcefully separates them, the image above is revealed with the caption “if you have to use force, it’s rape”.

THIS IS BRILLIANT

Reposted frombite-me-eat-me bite-me-eat-me viaKubitsky Kubitsky
Kocham moja ekipę.
Reposted fromkamlot kamlot viaKubitsky Kubitsky

December 01 2016

1599 fd1f 500
Reposted fromfungi fungi viacarfreitag carfreitag
2519 4615 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viamegustonanista megustonanista
9047 76ea 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds
No regrets
Reposted frommoreshadows moreshadows viasoulwax soulwax
7900 20ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via666th 666th
5413 6021
Reposted fromweightless weightless viapsychoviolet psychoviolet
6263 3689 500
Reposted fromhagis hagis vianikotyna nikotyna
9484 2145
Reposted frominto-black into-black viasoulwax soulwax
Ograniczenie z kimś kontaktów niemal do zera nie musi być od razu szekspirowską tragedią. Powiedzmy, że to pauza. Pauza też może być potrzebna. Tak jak w muzyce, gdzie cisza bywa różnie ważna jak dźwięki.
— ,,Chłopaki niech płaczą''
Reposted fromaynis aynis vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl